INFORMATIE - FeeZten

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Adverteren

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor onze website
www.FEEZTEN.nl.
www.FEEZTEN.nl richt zich op zowel bedrijven als particulieren.

Indien u één of meerdere advertentie(s) op de website
FEEZTEN.nl laat plaatsen, krijgt u één extra GRATIS vermelding aangeboden in een rubriek naar keuze.

Een gratis vermelding is niet plaatsgebonden binnen de door u gekozen rubriek. U kunt éénmalig gebruik maken van deze aanbieding.

Uw advertentie(s) en gratis advertentie omvatten een bedrijfspresentatie (± 300 woorden), uw contactgegevens en 10 foto’s.

Desgewenst kunt u voor elke advertentie een andere tekst en/of foto aanleveren.
Wilt u een linkvermelding of een banner plaatsen op onze indexsite? Ook dit is mogelijk.

Adverteren in een rubrieksspagina:

Een vermelding op een vaste plaats.

vanaf plaats 4            (optie 1)
plaats 4                       (optie 2)
plaats 3                       (optie 3)
plaats 2                       (optie 4)
plaats 1                       (optie 5)


Adverteren op de homepage in een rubriek

Een vermelding op een vaste plaats op de openingspagina in een rubriek van uw keuze én een gratis doorplaatsing van dezelfde advertentie naar de provinciepagina in die zelfde rubriek. Deze gratis vermelding is niet plaatsgebonden.

vanaf plaats 4           (optie 6)
plaats 4                      (optie 7)
plaats 3                      (optie 8)
plaats 2                      (optie 9)
plaats 1                      (optie 10)


Om u een stukje exclusiviteit te kunnen bieden, plaatsen wij niet meer dan 20 betaalde advertenties op een rubriekspagina.


Banner (234x60 pixels) op de voorpagina:
Wij plaatsen niet meer dan 10 banners op de voorpagina.
per kwartaal (optie 11)
per half jaar  (optie 12)
per jaar         (optie 13)

U kunt uw advertentie op de volgende manier opgeven:

U kunt per e-mail uw wensen kenbaar maken
- in welke rubriek(en) wenst u uw advertentie?
- voor welke optie heeft u gekozen?
- in welke rubriek wenst u uw gratis vermelding?
- welke advertentietekst wilt u geplaatst hebben?
- uw foto kunt u in de bijlage meezenden.
- url van uw domein.

Uw advertentie kunt u mailen naar:

info@feeZten.nl


Voorwaarden voor adverteerder:

Wanneer men bij ons een advertentie plaatst gelden de volgende voorwaarden:

- Als adverteerder verplicht u zich om de gegevens van de door u aangeboden producten naar waarheid en volledig weer te geven. Door het plaatsen van een advertentie geeft u ons toestemming om de informatie over het betreffende product op de website te plaatsen.

- Wij behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van redenen advertenties te wijzigen of te verwijderen. Dit zal zich o.a. voordoen indien:
* advertenties naar mening van ons aanstootgevend zijn
* advertenties op onjuiste en /of onvolledig wijze zijn weergegeven
* advertentie in een verkeerde rubriek is geplaatst.

- U vrijwaart ons tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

- Wij zijn nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke op enige wijze zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze website.

- U vrijwaart ons volledig voor alle mogelijke claims of verantwoordelijkheid van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en /of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

Mocht u besluiten geen gebruik meer te maken van de presentatie van uw verblijf op onze site dan kunt u dit per e-mail uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het presentatieperiode doorgeven. Wanneer u gedurende de periode van betaalde plaatsing uw vermelding wilt beëindigen, kan geen beroep worden gedaan op terugbetaling van de nog resterende maanden.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu